POHVALA     AUKCIJA     o AKUMULATOR-u

 

AKUMULATOR je otvorena platforma koja okuplja aktere savremene vizuelne umetničke prakse različitih profila, pokrenuta kao podrška postojećim i novim zajedničkiim inicijativama koje za cilj imaju unapređenje i bolju vidljivost umetničke scene u Srbiji.

 

AKUMULATOR je nastao iz potrebe da se generiše i distribuira kreativna energija i omoguće uslovi za stvaranje koherentnije vizuelne scene kroz dijalog njenih aktera i podsticanje aktivnijeg odnosa prema publici.

 

Za sada, jedine aktivnosti AKUMULATOR-a su pokretanje i rad na dostizanju samoodrživosti nagrade POHVALA.

 

INICIJATORI: Darka Radosavljević, Mane Radmanović, Radomir Lazović, Luka Knežević Strika, Aleksandar Nikolić, Slobodan Stošić, i Jelena Mijić.

 

 

facebook.com/Akumulator